Όροι Χρήσης

Α. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου taroto.gr

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών .

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου taroto.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» (as is) και το taroto.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο taroto.gr με οποιονδήποτε τρόπο , την προβολή ή την περιήγηση της ιστοσελίδας , ή προσθέτοντας το δικό του περιεχόμενο στην ιστοσελίδα , ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου taroto.gr συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του δικτυακού τόπου taroto.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taroto.gr. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου taroto.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του taroto.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

  • ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος taroto.gr και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του taroto.gr και, ως εκ τούτου , προστατεύονται πλήρως από το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του taroto.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

ΛΗΞΗ

Το taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό τόπο , χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στον ιστότοπο taroto.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του taroto.gr.

Ο ιστότοπος taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε είδους προσβλητικής ανάρτησης , ωστόσο ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι λόγω του όγκου των δεδομένων, το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να ελεγχθεί από το taroto.gr. Ο ιστότοπος taroto.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτό ή για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες του taroto.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου taroto.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του taroto.gr και αποδέχεται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη του σχετικά με τα κάτωθι για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου taroto.gr.
  5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου taroto.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου taroto.gr .
  8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος taroto.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος taroto.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του taroto.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του taroto.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το taroto.gr. Στην περίπτωση που ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το taroto.gr δε φέρει ευθύνη.

O δικτυακός τόπος taroto.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των επισκεπτών/χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

O δικτυακός τόπος taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
O δικτυακός τόπος taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη του χρήστη στο site, την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ,καθώς και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο taroto.gr μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι χρήστες , ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα taroto.gr ανώνυμα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες γίνεται μόνον εφόσον αυτά υποβληθούν οικειοθελώς στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα , αποδεχόμενοι ωστόσο το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου .

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο δικτυακό τόπο taroto.gr, δεν δύνανται να πωληθούν ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του χρήστη , εκτός αν απαιτείται από τον νόμο .

Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες εφαρμόζει όλα τα πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα τόσο των πελατών στο κατάστημα όσο και στους επισκέπτες και χρήστες των ιστοτόπων που έχει στην ιδιοκτησία του.

Διάβασε αναλυτικά για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π.Δ.Π.Χ. (dpa.gr) ΕΔΩ


“ΔΕΣΜΟΙ” (Links)

O δικτυακός τόπος taroto.gr δύναται να περιέχει μια σειρά από συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και σε πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από αυτή .

O δικτυακός τόπος taroto.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο , και ως εκ τούτου δεν δύναται να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις γενικές πρακτικές άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών . Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι για κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή τη χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος taroto.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το taroto.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το taroto.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν κατά τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης )του ιστότοπου ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτό, για ζημίες που θα προκύψουν λόγω τυχόν ελαττωμάτων ή «ιών» ή άλλων τυχόν επιζήμιων συστατικών στο δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο ή σε εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών καθώς και για οποιεσδήποτε λοιπές ζημίες και έξοδα taroto.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός.

COOKIES

O δικτυακός τόπος taroto.gr δύναται να χρησιμοποιήσει “cookies” για να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του taroto.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του taroto.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον διακομιστή του ( web browser) ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή ώστε να ειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του taroto.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies, αποδέχεται ότι δεν θα έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο taroto.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν  οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του συνόλου του περιεχομένου του και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του site, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

O δικτυακός τόπος taroto.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου taroto.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Ο ιστότοπος taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή .Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων χρήσης της ιστοσελίδας .

Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας taroto.gr.

  • ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι Όροι Πώλησης αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ του δικτυακού τόπου taroto.gr και του χρήστη. Με την αποστολή παραγγελίας από το Χρήστη για αγορά προϊόντων από το taroto.gr, ο Χρήστης εκφράζει την πρόθεσή του για αγορά των προϊόντων, η οποία θα γίνεται αποδεκτή από το taroto.gr με την αποστολή σχετικού e-mail προς επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και παροχή πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία.

Το taroto.gr διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους από τον πελάτη και την παραλαβή της εξόφλησης από το taroto.gr.

Η αποδοχή των Όρων Πώλησης συνεπάγεται την εφαρμογή αυτών στο σύνολό τους και σε κάθε καταχωρημένη παραγγελία στο δικτυακό τόπο taroto.gr. Η αποστολή παραγγελίας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων πώλησης του taroto.gr .

Ο ιστότοπος taroto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους πώλησης ανά πάσα στιγμή, ως εκ τούτου οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες, και το Μέντιουμ Άρης, είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ χώρος μεταφυσικής και μελλοντολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο που εξασφαλίζει τους πελάτες του με ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, σε κάθε πνευματιστική εργασία ή μαγική εργασία που αναλαμβάνει.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

Πολιτική Ραντεβού

Παρακαλούμε για την συνεπή σας στάση και την ορθή τήρηση στον προγραμματισμό των ραντεβού.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού στο κατάστημα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του καταστήματος (2103477211 & 6986587147) τουλάχιστον 1-2 ημέρες πριν την ημέρα που επιθυμείτε να κάνετε προγραμματισμό. Οι ώρες που μπορείτε να καλείτε για προγραμματισμό ραντεβού είναι Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 – 18:00.

Κατά τον προγραμματισμό ραντεβού απαιτείται να δηλώσετε ένα τηλεφωνικό αριθμό ώστε να ακολουθήσει τηλεφώνημα επιβεβαίωσης. Αν το τηλέφωνο δεν είναι σε ισχύ ή  δεν απαντηθεί κατά την κλήση, από εμάς, τότε το ραντεβού ακυρώνεται αυτόματα χωρίς καμία άλλη ενημέρωση.

Τα ραντεβού έχουν διάρκεια 45 λεπτά της ώρας. Για πιθανή περαιτέρω κατανάλωση χρόνου δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Παρακαλείσθε να προσέρχεστε στο κατάστημα στην ώρα σας και όχι περισσότερα από 5 λεπτά νωρίτερα. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχει συγχρωτισμός ατόμων στον χώρο και ταυτόχρονα να υπάρχει διακριτικότητα και εχεμύθεια.

Τα τηλεφωνικά ραντεβού που προγραμματίζονται μέσα από το reading.tarotospells.com  θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή εντός 4 ωρών. Η απευθείας πληρωμή μέσα από εφαρμογή της Τράπεζας Πειραιώς, του Paypal  ή πληρωμής με κάρτα μέσω Viva Payment διασταυρώνονται αμέσως. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση απώλειας της ώρας που έχετε προγραμματίσει. Αν η πληρωμή γίνει από τρίτη τράπεζα ή Western Union / Moneygram τότε θα πρέπει να σταλεί το πλήρες αποδεικτικό μέσω email (info@taroto.gr) ή μέσω Vibre στο 0030 6986587147. Κανένα μη επιβεβαιωμένο ραντεβού δεν εξυπηρετείται.

Σε κάθε κατάθεση σας θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα σας ή ο αριθμός παραγγελίας ώστε να υπάρχει άμεση διασταύρωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αιτιολογία υπάρχει πιθανότητα απώλειας του ραντεβού και της πληρωμής λόγω μη δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων.

Καθυστέρηση των Ραντεβού

Αν έχετε προγραμματίσει ραντεβού, στο κατάστημα, οφείλετε να είστε στην ώρα σας, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στο επόμενο ραντεβού. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης στο προγραμματισμένο ραντεβού, παρέχεται μόνο ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος του ραντεβού. Το κόστος του ραντεβού παραμένει το ίδιο.

Στην περίπτωση ενός τηλεφωνικού ραντεβού ισχύει το ίδιο.

Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού

Για την ακύρωση του ραντεβού στο κατάστημα απαιτείται ενημέρωση 24 ώρες πριν καλώντας στο 2103477211 ή γραπτή ενημέρωση μέσω email στο info@taroto.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενημέρωση, 24 ώρες πριν,  για ακύρωση του ραντεβού τότε, σε πιθανό επαναπρογραμματισμό ραντεβού από το ίδιο άτομο υπάρχει πιθανότητα το ραντεβού να μην εξυπηρετηθεί καθώς δεν θα έχει προτεραιότητα στον προγραμματισμό.

Για τα τηλεφωνικά ραντεβού απαιτείται η ίδια διαδικασία. Να ενημερώσετε για την αλλαγή της ημέρας ή ώρας 24 ώρες πριν. Αν δεν υπάρξει ενημέρωση για την μεταβολή και προγραμματισμό εκ νέου της τηλεφωνικής επικοινωνίας, 24 ώρες πριν, τότε το ραντεβού ακυρώνεται και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα προς πώληση, περιγράφονται και παρουσιάζονται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά με την επιλογή και την αγορά των προϊόντων και δεσμεύεται να είναι ενημερωμένος αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών πριν την αποστολή της παραγγελίας. Ο δικτυακός τόπος taroto.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με την παρουσίαση του προϊόντος. Επίσης δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής των προϊόντων που θα έχουν αγοραστεί από τον Χρήστη.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου προϊόντος ο Χρήστης θα ενημερώνεται από το δικτυακό τόπο taroto.gr μέσω e-mail.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% εκτός κι αν επισημαίνεται άλλως. Σε ενδεχόμενη αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Χρήστης.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής, τα οποία βαραίνουν τον χρήση αποκλειστικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το ύψος της παραγγελίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Πριν την πρώτη του παραγγελία, ο χρήστης θα χρειαστεί να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής με τις εξής πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ολοκληρωμένη διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου. Σε αυτό το σημείο, ο Χρήστης δημιουργεί τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, ο οποίος είναι προσωπικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ίδιο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κοινοποιείται ή να αποκαλύπτεται σε τρίτους.

Ο Χρήστης με την αποστολή παραγγελίας και τη δημιουργία λογαριασμού δεσμεύεται ότι είναι σε θέση να προβεί στην αγορά προϊόντων του ιστότοπου taroto.gr. Περαιτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Κάθε πλαστοπροσωπία ή δήλωση ψευδούς ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού και σε ποινική δίωξη. Πολλαπλές καταχωρήσεις, χρήση του λογαριασμού από άλλα πρόσωπα ή άλλες δόλιες ενέργειες, μπορούν να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή για κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία γίνεται από το Χρήστη μέσω πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας απ’ ευθείας στο δικτυακό τόπο taroto.gr.
Ο ακόλουθος λογαριασμός είναι διαθέσιμος:

ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
IBAN: GR1201721060005106084488608

Η απόδειξη αγοράς αποστέλλεται μαζί με το προϊόν.

O δικτυακός τόπος taroto.gr. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από Χρήστη που δεν έχει καταβάλει ολόκληρο ή μέρος της πληρωμής προηγούμενης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι παραγγελίες εντός Ελλάδας αποστέλλονται με την SPEEDEX A.E. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Κάθε παραγγελία επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής τα οποία υπολογίζονται με βάση τον τόπο παράδοσης και τον όγκο των αποστελλόμενων εμπορευμάτων και προστίθενται στην παραγγελία. Δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής οι παραγγελίες άνω των 180€.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών). Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Αναμενόμενος χρόνος αποστολής είναι οι 48 ώρες από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας για περιοχές εντός του νομού Αττικής, και 3 – 5 εργάσιμες ημέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Το taroto.gr δεν θεωρείται υπεύθυνο σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού ή ανωτέρας βίας που θα καθυστερούσε την παραλαβή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τα προϊόντα που αγοράζονται από το δικτυακό τόπο taroto.gr δεν μπορούν να επιστραφούν.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας, εφόσον επιθυμείτε, χωρίς επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από το κατάστημά μας.

Για τυχόν αποκλίσεις στην παραγγελία σας ο Χρήστης παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα το δικτυακό τόπο taroto.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τη διαδικασία παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του taroto.gr απευθυνθείτε στο info@taroto.gr.