Πνευματιστικές Υπηρεσίες

Γραπτή Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες με επικεφαλής το Μέντιουμ Άρη θεωρείται και αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι το πιο σοβαρό και αξιόπιστο κατάστημα μεταφυσικής και μελλοντολογίας στην Ελλάδα.

ΜΟΝΟ το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και ΜΟΝΟ το Μέντιουμ Άρης, σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ, παρέχουν ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ κατά την παροχή πνευματιστικών υπηρεσιών.

Μέντιουμ Άρης - Το καλύτερο Μέντιουμ στην Αθήνα
Πνευματιστικές Υπηρεσίες

Νομική Σημείωση

Αγαπητέ πελάτη

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί.

Το Μέντιουμ Άρης, ως εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΑΡΩΤΩ – ΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, αναλαμβάνει αστρολογικές και πνευματικές υπηρεσίες καθώς  στοχεύει στην επίλυση των προσωπικών προβλημάτων σας. Έτσι, ειδικεύεται στα προβλήματα των σχέσεων με στόχο την επαναφορά συντρόφων/προσώπων στη ζωή σας και τη σταθεροποίηση των σχέσεων σας με αυτά. Επιπλέον, ενεργεί τις απαραίτητες διεργασίες, με σκοπό την απομάκρυνση των αρνητικών επιρροών αλλά και το άνοιγμα της τύχης σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Κάθε πελάτης μας είναι ιδιαίτερος και ξεχωριστός για εμάς και πάντα φροντίζουμε άμεσα για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, θέτοντας πρώτα και πάνω από όλα, τα συμφέροντά του και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον ίδιο και τη ζωή του.

Είμαστε η μοναδική επιχείρηση μαντικών τεχνών σε Ελλάδα και Κύπρο που εγγυόμαστε σίγουρα και εγγυημένα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των διεργασιών που εκτελούμε (με σαφή βέβαια προϋπόθεση την τήρηση των απαραίτητων οδηγιών που σας δίνονται) και για το λόγο αυτό προσφέρουμε ΓΡΑΠΤΗ εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που η διεργασία που εκτελείται από εμάς δεν είναι επιτυχής και το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που έχετε συμφωνήσει με τον εκπρόσωπο του γραφείου μας.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρησή μας, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ξεχωριστών τρόπων διεκπεραίωσης της εργασίας μας και συνακόλουθα διαμόρφωσης της συνεργασίας που θα έχουμε μαζί σας.

Οι τρόποι διεκπεραίωσης μιας εργασίας είναι:

  • Επιλογή Α’ – διεκπεραίωση με συνδρομή και ευθύνη του «ΤΑΡΩΤΩ-Μαντικές Τέχνες» (αναλαμβάνει το Μέντιουμ Άρης την εργασία), εδώ απαιτείται η από κοινού συμπλήρωση ειδικής σύμβασης συνεργασίας.
  • Επιλογής Β’ – διεκπεραίωση κατόπιν μόνο καθοδήγησης από το «ΤΑΡΩΤΩ-Μαντικές Τέχνες» (την εκτέλεση της εργασίας κάνει ο ενδιαφερόμενος).

Κάθε πελάτης πρέπει να επιλέξει όποια από τις δύο παρεχόμενες επιλογές επιθυμεί. Για την Επιλογή Α’ οφείλει να συμπληρώσει το αντίστοιχο για κείμενο σύμβασης, το οποίο και θα ρυθμίζει τα ζητήματα της συνεργασίας μας. Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου με τα στοιχεία σας, όπου αυτά απαιτούνται, χρησιμοποιώντας μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες και τοποθετήστε την υπογραφή σας στο τέλος της δήλωσης, την ημερομηνία κατά την οποία υπογράφετε καθώς και τον τόπο (πόλη) στον οποίο λαμβάνει χώρα η υπογραφή του εγγράφου (πχ. Αθήνα). Επισημαίνεται επίσης ότι κάθε πελάτης μας πρέπει να είναι υποχρεωτικά άνω των 18 ετών.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε και προβείτε στην «Επιλογή Α’ -διεκπεραίωση με συνδρομή και ευθύνη του ΤΑΡΩΤΩ-Μαντικές Τέχνες», η εκτέλεση και η ολοκλήρωση της διεργασίας λαμβάνει χώρα από εμάς, με την επίβλεψη, οργάνωση και διενέργεια όλων των απαιτούμενων επιμέρους ενεργειών και σταδίων που απαιτούνται, από τον εκπρόσωπό μας, ταυτόχρονα φυσικά με την πλήρη και λεπτομερή καθοδήγηση που παρέχεται από αυτόν προς εσάς για τις επιμέρους ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί με τη σειρά του ο πελάτης. Η επιχείρησή μας, παρέχει σε αυτή την επιλογή για κάθε πελάτη της, τη δυνατότητα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που δηλώσει ότι δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τρόπος, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνει αυτό, αναλύονται και εξειδικεύονται στο κείμενο της σύμβασης συνεργασίας («Σύμβαση Επιλογής Α’ -διεκπεραίωση με συνδρομή και ευθύνη του ΤΑΡΩΤΩ-Μαντικές Τέχνες») η οποία θα αποσταλεί στον πελάτη πριν την έναρξη της εργασίας.

Αντίθετα, στην περίπτωση που επιθυμείτε και προβείτε στην «Επιλογή Β’-διεκπεραίωση κατόπιν μόνο καθοδήγησης από το ΤΑΡΩΤΩ-Μαντικές Τέχνες» και συνεπώς οι ενέργειες να μην γίνουν από το Μέντιουμ Άρη αλλά να εκτελεστούν από εσάς τους ίδιους, κατόπιν συμβουλών μας, δεν δίδεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο έλεγχος και η διεκπεραίωσή τους δεν γίνεται από αρμόδιο άτομο του γραφείου μας, που να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση πάνω σε αυτές τις διεργασίες. Στην εν λόγω λοιπόν περίπτωση που επιλέξετε να συνεχίσετε με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία σας με εμάς, εκτελώντας εσείς οι ίδιοι την ανάλογη διεργασία, σας δίνονται σαφείς οδηγίες εκτέλεσης με ορισμένο περιεχόμενο και οδηγίες, οι οποίες και θα πρέπει να γίνουν κάθε φορά μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όπως αυτά θα υποδειχθούν από εμάς. Τα βήματα αυτά τα εκτελούνται από τον εκάστοτε πελάτη με δική του ευθύνη, χωρίς να βαρυνόμαστε εμείς για την πιθανή επιτυχή ή μη έκβαση του αποτελέσματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα ούτε του τρόπου εκτελέσεώς από εσάς, ούτε και ούτε του χρονικού πλαισίου μέσα στο οποίο διενεργήθηκαν, γεγονότα τα οποία είναι αμφότερα ζωτικής σημασίας για τις διαδικασίες αυτές.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο.

Ο κόσμος της μεταφυσικής και μελλοντολογίας, εδώ και χρόνια αλλά ειδικά στις μέρες μας, μαστίζεται από απατεώνες που λειτουργούν εγκληματικά εξαπατώντας ανυποψίαστους ανθρώπους. Η ασυδοσία του ίντερνετ γίνεται όπλο στα χέρια αυτών των ανθρώπων που κατά βάση λειτουργούν παράνομα. Δεν έχουν νόμιμη έδρα, διακινούν «μαύρο» χρήμα, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά τους πρόσωπα και στοιχεία ώστε να μην μπορεί κανείς να ασκήσει τα νόμιμα νομικά δικαιώματα του.

Δημιουργούν πολλαπλά site, συνήθως δωρεάν, με διαφορετικά ονόματα και επωνυμίες προκειμένου να εξαπατήσουν τους ίδιους ανθρώπους πολλές φορές. Οι εγκληματίες – απατεώνες του χώρου δεν έχουν σταθερή νόμιμη έδρα και σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Πολλοί επίσης που έχουν νόμιμη φυσική έδρα εκβιάζουν τους πελάτες τους προκειμένου να μην στραφούν νομικά εναντίον τους. Δεν τους παρέχουν καμία γραπτή εγγύηση για τις υπηρεσίες τους, παρά μόνο προφορικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και ρίχνουν τις ευθύνες στους πελάτες τους όταν συνήθως αποτυγχάνουν.

Όλο αυτό συντελεί στο να χάνεται η πίστη και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο σύνολο του κόσμου της μελλοντολογίας και της μεταφυσικής. Να «τσουβαλιάζουν» ακόμα και έντιμους επαγγελματίες στην κατηγορία των απατεώνων.

Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες έχοντας ενσυναίσθηση και σεβασμό στον άνθρωπο βάζει τέλος σε όλον αυτό τον οχετό. Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το Μέντιουμ Άρης παρέχουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, σε ένα επίσημο νομικό έγγραφο, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως δεν υπάγονται στην κατηγορία αυτών που πουλάνε απλά την ελπίδα και εξαπατούν τον κόσμο ως κοινοί απατεώνες.

Η Διαδικασία

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Το Μέντιουμ Άρης, το καλύτερο μέντιουμ στην Αθήνα, με επιβεβαιωμένες μεταφυσικές ικανότητες αλλά και αναγνωρισμένη εντιμότητα,  καθαρότητα και αξιοπιστία τόσο από τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται όσο και από συναδέλφους του, ξεχωρίζει και πρωτοπορεί και πάλι!

Ο ενδιαφερόμενος που ζητά μια πνευματιστική υπηρεσία από το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το Μέντιουμ Άρης εφεξής θα αναφέρεται ως εντολέας.

Το Μέντιουμ Άρης και το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες από 01/09/2020 και εφεξής παρέχουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ με επίσημο νομικό έγγραφο για διασφάλιση του εντολέα σε κάθε πνευματιστική υπηρεσία που αναλαμβάνει.

ΜΟΝΟ το Μέντιουμ Άρης και το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες παρέχουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Κανένας άλλος χώρος μεταφυσικής, κανένα άλλο αυτοαποκαλούμενο «μέντιουμ», κανένα άλλο site μεταφυσικής, που παρέχει πνευματιστικές και μεταφυσικές εργασίες, σε Ελλάδα και Κύπρο δεν παρέχουν ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ για τις Πνευματιστικές Υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό αποδεικνύει ότι το Μέντιουμ Άρης είναι το πιο έντιμο και αξιόπιστο Μέντιουμ στην Αθήνα και έχει απόλυτο σεβασμό απέναντι σε κάθε έναν που τον εμπιστεύεται. Το Μέντιουμ Άρης αποδεικνύει την εντιμότητα του στην πράξη!

Οι ικανότητες του Μέντιουμ Άρη αποδεικνύονται με ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, κάτι που ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος δεν τολμά!

γραπτή_εγγύηση
Μέντιουμ Άρης - Το καλύτερο Μέντιουμ στην Αθήνα

Το Μέντιουμ Άρης, το πιο ικανό και αποτελεσματικό μέντιουμ στον Ελλαδικό χώρο, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων του ασκεί άριστες πνευματιστικές υπηρεσίες. Σεβόμενος και τον κόσμο, εντολείς, που τον εμπιστεύονται παρέχει ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ μέσα από ένα επίσημο νομικό έγγραφο που κατοχυρώνει τον εντολέα ώστε να πάρει χρήματα πίσω σε πιθανότητα μη ολοκλήρωσης του αποτελέσματος.

Το επίσημο νομικό έγγραφο ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ εκδίδεται σε δύο αντίτυπα και το ένα το διατηρεί στην κατοχή του ο εντολέας. Μπορεί να κάνει χρήση αυτού του επίσημου νομικού εγγράφου λαμβάνοντας χρήματα πίσω με μια απλή δήλωση μέσω email χωρίς να απαιτείται ΚΑΜΙΑ άλλη νομική διαδικασία. Αυτό αναφέρεται ρητά στο νομικό έγγραφο ώστε να δεσμεύει το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και να προφυλάσσει τον εντολέα από εμπλοκή του σε πολύπλοκες διαδικασίες αποζημίωσης.

Το νομικό έγγραφο για να είναι σε ισχύ θα πρέπει να έχει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του εντολέα. Το επίσημο νομικό έγγραφο ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ συνοδεύεται από ειδικό έντυπο της Α.Π.Δ.Π.Χ. καθώς εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997) αλλά και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  (ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ).

Όλα μαζί αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον εντολέα. Τα διαβάζει και αν θέλει (το προτείνουμε) συμβουλεύεται ειδικούς ώστε να διαπιστώσει και να βεβαιωθεί και ο ίδιος για την γνησιότητα και ορθότητα των εγγράφων. Τα υπογράφει και τα αποστέλλει πίσω επίσης ταχυδρομικά. Ο εντολέας υποχρεούται να έχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email, ώστε να λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις για την πορεία της εργασίας καθώς και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Πνευματιστικές Υπηρεσίες

Πνευματιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα άτομο με ανεπτυγμένες ικανότητες ώστε να μεταβάλλει καταστάσεις και συναισθήματα. Πνευματιστική Εργασία ονομάζεται και η εκτέλεση μαγικών εργασιών και μαγικών ξορκιών μέσα από διάφορες μεταφυσικές εργασίες – τελετές.

Ειδικά, στις πνευματιστικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται οι εργασίες: Επαναφορά Προσώπου και Επανασύνδεση μετά από Χωρισμό, Ερωτικό «δέσιμο» αγάπης και Γάμου, Λύσιμο Μαγείας και Ενεργειακός καθαρισμός από Μαύρη Μαγεία, Προστασία από Μαγεία και Βασκανία, Εργασίες για Χωρισμό και Απομάκρυνση, Άνοιγμα Τύχης σε όλους τους τομείς, Εργασίες για φούντωμα συναισθημάτων,  Υποβολές Σκέψης και αλλαγής αποφάσεων. Δικαστικές διαμάχες και Πωλήσεις ακινήτων.

Οι χρόνοι εργασίας, ο χρόνος αποτελέσματος καθώς και το κόστος διαφέρουν. Αυτό ορίζεται ανάλογα την εργασία, τους παράγοντες και τον τρόπο εκτέλεσης της εκάστοτε εργασίας. Όλα αυτά αναφέρονται και διευκρινίζονται στην πρόβλεψη που απαιτείται να γίνει, σε προκαθορισμένο ραντεβού από τον εντολέα με το Μέντιουμ Άρη πριν από την έναρξη της όποιας μαγικής εργασίας – πνευματιστικής υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δίνεται η δυνατότητα στον εντολέα να συμμετέχει σε δυο από τις ειδικές τελετές χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτές καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης ώστε να εξυπηρετούν το ωράριο του εντολέα. Όλες οι πνευματιστικές εργασίες εκτελούνται στον ειδικά διαμορφωμένο μαγικό βωμό του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.

Το Μέντιουμ Άρης γνωρίζει τις ικανότητες του και τις δυνατότητες του γι’ αυτό τον λόγο μέσα από το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες παρέχει ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Μιλώντας με εντιμότητα, όπως κανένας άλλος, λέει…

Μέντιουμ Άρης

«Το Σύμπαν το ορίζει μόνο ο Θεός και εγώ δεν τον παριστάνω! Στον κόσμο της μεταφυσικής ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα αποτέλεσμα και να ορίσει το 100%. Γι’ αυτό τον λόγο και λειτουργώντας ως άνθρωπος παρέχω την ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Έτσι σου δίνω την δυνατότητα να επιλέξεις την εντιμότητα, που αποδεικνύεται στην πράξη ή τους τσαρλατάνους που λειτουργούν ως συμμορίτες!»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε λίγο καιρό από σήμερα, 01/09/2020, που ξεκινά το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το Μέντιουμ Άρης το πρόγραμμά προστασίας και ασφάλειας του καταναλωτή, ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, θα ξεκινήσουν οι απατεώνες – συμμορίτες, αυτοαποκαλούμενοι μέντιουμ, που λυμαίνονται τον χώρο της μεταφυσικής σε Ελλάδα και Κύπρο να παρουσιάζουν, πλαστές, δήθεν γραπτές εγγυήσεις!

Η ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων, που πηγάζει από την εξαπάτηση και την επιθυμία τους να κλέψουν τα χρήματα σου, θα τους οδηγήσει να δημιουργήσουν ψεύτικα και ανυπόστατα χαρτιά, που θα τα βαφτίσουν εγγυήσεις χωρίς καμία νομική βάση και αντίκρισμα, που ουσιαστικά σε αφήνουν ανυπεράσπιστο στα σχέδια τους.

Για να έχει ισχύ ένα έγγραφο

  • Θα πρέπει να έχει συνταχθεί από δικηγόρο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για τυχών ερωτήσεις σου ή απορίες σου.
  • Θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
  • Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά πως υπάρχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων με εύκολο, νόμιμο και ασφαλή τρόπο σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα της επιχείρησης ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν όντων υπάρχει αυτή, μέσω λογιστή ή αναζήτησης στις αρμόδιες αρχές.

Συμβουλέψου έναν νομικό πριν βάλεις την υπογραφή σου ώστε να διαπιστώσει την γνησιότητα και την νομική υπόσταση του εγγράφου αλλά κυρίως να μην σε δεσμεύει πουθενά και μπορεί να σε εμπλέξει σε ζητήματα εκβιασμού γιατί αυτή είναι η πρακτική τους. Σιγουρέψου, και απαίτησε γραπτώς, η επιστροφή χρημάτων να γίνεται με απλή σου δήλωση και όχι με εμπλοκή σε δικαστήρια ώστε να αποφύγεις να εκτεθείς. Πατάνε στον φόβο σου. Μην τους αφήσεις!

Επίσης, κάθε τέτοιο έγγραφο, που έχει νομική ισχύ, πλέον θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό έντυπο της Α.Π.Δ.Π.Χ. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997) αλλά και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  (ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ) που να δεσμεύει τον επαγγελματία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει, για κανέναν λόγο, τα προσωπικά σου στοιχεία. Αν κάποιος επαγγελματίας δεν εφαρμόζει τα πρωτόκολλα της Α.Π.Δ.Π.Χ. κάνε καταγγελία, ακόμα και ανώνυμα.