Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αποκτή­σατε μωρό ή ότι ένα μωρό βρίσκεται στο σπίτι σας, βάσανα και φροντίδες να περιμένετε ότι θα σας βρουν. Αν δείτε βρέφος να κλαίει, θα σας αγγί­ξει κάποια ασθένεια, μικρή και παροδική, πλην όμως θα σας φοβίσει. Αν δείτε ότι το βρέφος που βρίσκεται στο σπίτι σας ασθενεί ή πεθαίνει, το όνειρο είναι καλό, σας περιμένει δε χαρά και θα δείτε πλήρη ευόδωση των σχεδίων σας· αν ονει­ρευτείτε βρέφη πολλά μαζί, φροντίδες και ανη­συχίες θα έχετε. Κατά τους παλιούς ονειροκρίτες, τα όνειρα με βρέφος σημαίνουν γενικά τοκετό της γυναίκας σας ή άλλης γυναίκας του στενού οικογενειακού σας κύκλου.