Το όνειρο αυτό επιδέχεται πολ­λές ερμηνείες. Αν απλώς δείτε δικαστήριο ή σας το δείχνουν, η εργασία σας θα αργήσει να λάβει τέλος, ενώ εσείς υπολογίζατε το αντίθετο. Αν δείτε ότι σας σέρνουν στο δικαστήριο για να πληρώ­σετε τα χρέη σας, οικονομικές δυσχέρειες μεγάλες θα δοκιμάσετε∙ αν είστε γυναίκα, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα συκοφαντηθείτε, θα το μάθει ο σύζυγός σας και θα υποφέρετε απ’ αυτό πολύ∙ το ίδιο και αν είστε κοπέλα ανύπαντρη. Αν δείτε ότι πη­γαίνουν να σας δικάσουν για κακούργημα, ασθέ­νεια σας απειλεί, γενικά δε κάποιο απροσδόκητο κακό σάς περιτριγυρίζει, το οποίο όμως πιθανώς να αποφύγετε∙ αν για το κακούργημα δικάζεστε και καταδικάζεστε, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε τη συνείδησή σας βεβαρυμμένη και πρέπει να την ελαφρύνετε∙ αν όμως στο όνειρο αθωώνεστε, ση­μαίνει ότι η επιμονή σας θα τύχει επιδοκιμασιών και γρήγορα θα λησμονήσετε όσα σας έχουν κά­νει να υποφέρετε. Αν κάποιος που θεωρείται ένο­χος δει ότι έχει συλληφθεί και δικάζεται, θα αθω­ωθεί. Αν δείτε ότι μπαίνετε σε δικαστήριο στο οποίο δεν υπάρχει κανείς, θάνατος απειλεί κά­ποιον από τους συγγενείς σας∙ αν προσάγεστε να δικαστείτε ενώπιον στρατοδικείου, ενώ είστε ιδιώ­της, να λάβετε υπόψη σας ότι για κάποιο σφάλμα που εσείς έχετε διαπράξει θα συλληφθεί και θα υποφέρει κάποιος άλλος, εφόσον εσείς εξακο­λουθείτε να καλύπτεστε. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι οδηγείστε ενώπιον ιεροδικείου, σημαίνει ότι έχετε διαπράξει σοβαρό αμάρτημα για το οποίο πρέπει να εξιλεωθείτε. Ασθενής άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, αν δει στον ύπνο του ότι τον έχουν συλλάβει και τον έχουν οδηγήσει σε δικα­στήριο για να δικαστεί, η ασθένεια του θα πα­ρουσιάσει επιδείνωση μεγάλη. Ηλικιωμένοι που θα δουν σε όνειρο να οδηγούνται ενώπιον δικα­στηρίου πρέπει να τακτοποιήσουν τους λογαρια­σμούς τους, διότι η ψυχή τους δεν είναι πολύ κα­θαρή.