Αν δείτε στο όνειρό σας ότι χύνετε δά­κρυα για την απώλεια κάποιου γνωστού ή φίλου σας, ή και για άλλη αιτία, σημαίνει ότι θα δοκι­μάσετε ανέλπιστη χαρά και αγαλλίαση για πράγμα το οποίο πολύ σας ενδιαφέρει. Αν δείτε ότι άλ­λος χύνει δάκρυα μπροστά σας, οι υποθέσεις σας θα λάβουν καλό τέλος και θα ανακουφιστείτε. Αν σκουπίζετε τα δάκρυα άλλου και τον παρηγορείτε, κάποια χαρούμενη είδηση θα λάβετε και θα συ­γκινηθείτε, συγχρόνως δε με την είδηση αυτή θα σβηστεί μια παλιά σας λύπη. Αν δείτε ζώο να δα­κρύζει μπροστά σας, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος ελεεινός και αγροίκος θα σας λυπήσει. Κατ’ άλλους, θα μάθετε το οικτρό τέλος εχθρού σας, εσείς όμως, παρόλο που σας είχε βλά­ψει, θα λυπηθείτε.