Μαγικές Σκόνες & Μαγικές Πούδρες Για Κάθε Μαγική Σας Χρήση. Οι μαγικές σκόνες για να μας δώσουν τα μέγιστα αποτελέσματα θα πρέπει να λειτουργούν επικουρικά στα ανάλογα μαγικά ξόρκια.
Μαγικές Σκόνες Επαναφοράς προσώπου και αγάπης.
Μαγικές σκόνες και μαγικές πούδρες χωρισμού και καταστροφής.
Μαγικές σκόνες απιστίας και υποταγής.
Όλες οι μαγικές σκόνες και μαγικές πούδρες που θα βρείτε στο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες είναι από γνήσια υλικά κορυφαίας ποιότητας και δοκιμασμένα για την αποτελεσματικότητα τους. Ενεργοποιούνται στα στοιχεία που εσείς μας δίνετε στον ιερό βωμό του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.