μαγικο κερι για τυχη

μαγικο κερι με σχήμα το χέρι και μια χελώνα που είναι σύμβολο για τυχη και ευημερια.