Βιβλίο Μαγείας Ταρωτώ Taroto gr

Βασικές Αρχές Οδηγίες Μαγείας | Βασικές Αρχές Για Ξόρκια | Βιβλίο Μαγείας
Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες, σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο γνώσης. Τι πρέπει να γνωρίζεις για την μαγεία.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση των μαγικών υλικών. Ποια είναι τα σωστά μαγικά υλικά ανάλογα με τι κάθε μαγικό ξόρκι; Πως γίνεται το ξάστρισμα υλικών; Τι καπνίσματα πρέπει να καίω κάθε μέρα; Τι πρέπει να γνωρίζω για τα μαγικά μελάνια;Πως κάνω προετοιμασία πριν από κάθε μαγικό ξόρκι; Πλανητικές ώρες στην μαγεία.