Βασικές Αρχές για Επικλήσεις

Βασικές Αρχές Για Μαγικές Επικλήσεις
Οι Κανόνες
Για να κάνουμε την όποια μαγική εργασία ή ξόρκι απαιτούνται να τηρήσουμε και εμείς κάποιες βασικές αρχές-κανόνες που διέπουν τις εργασίες όπως είναι: