Το Χάραγμα των Κεριών

Πως χαράζουμε τα μαγικά κεριά στα μαγικά ξόρκια;

Στο χάραγμα των κεριών μας θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή ώστε να έχουμε τα μέγιστη ισχύ.

Το χαραγμα των Κεριων

Το χάραγμα και το ντύσιμο των κεριών

Στο χάραγμα των κεριών μας θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή ώστε να έχουμε τα μέγιστη ισχύ της όποιας μαγικής πνευματικής εργασίας ή μαγικού ξορκιού που θέλουμε να κάνουμε. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει από πριν να έχουμε προμηθευτεί το  μαγικό κοπίδι της τέχνης και να το έχουμε καθαγιάσει με το ειδικό έλαιο  και  το ειδικό κάπνισμα ανάλογα με την είδος της μαγικής εργασίας που έχουμε να κάνουμε.

Παράδειγμα

Σε μια ερωτική μαγική εργασία θα χρησιμοποιήσουμε το έλαιο Αφροδίτης με το ειδικό κάπνισμα.

Μαγικά Κεριά και Σελήνη

Στις μαγικές εργασίες ή στα μαγικά ξόρκια που γίνονται στο γέμισμα της σελήνης και έως τη πανσέληνο  χαράζουμε  τα μαγικά κεριά από κάτω προς τα πάνω.

Στις μαγικές εργασίες ή στα μαγικά ξόρκια που γίνονται στο χάσιμο της σελήνης και έως μια μέρα πριν τη νέα σελήνη χαράζουμε τα μαγικά κεριά από πάνω προς τα κάτω.

Πως “Ντύνουμε” τα μαγικά κεριά

Αφού ολοκληρώσουμε το χάραγμα των μαγικών μας κεριών θα πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία ‘ντυσίματος’. Δηλαδή θα πρέπει να επαλείψουμε τα μαγικά μας κεριά με τα κατάλληλα πλανητικά έλαια. Ακολουθώντας πάλι την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω, από κάτω προς τα πάνω όταν είναι σε γέμιση και από πάνω προς τα κάτω όταν είναι σε χάσιμο. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις πρέπει να προσέξουμε γιατί απαιτούνται να ντύνουμε τα μαγικά μας κεριά και με ειδικές μαγικές σκόνες ή μαγικά μείγματα που μεγιστοποιούν την εκάστοτε μαγική εργασία μας.