Οι Ψαλμοί του Δαυίδ

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ Οι Ψαλμοί του Δαυίδ. Η Σωστή αρίθμηση, ταξινόμηση και η χρήση των ψαλμών. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Παλαιάς Διαθήκης, Ψαλμοί του Δαυίδ. [...]