Οι Ψαλμοί του Δαυίδ

2018-11-09T15:38:20+00:00

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ Οι Ψαλμοί του Δαυίδ Η Σωστή αρίθμηση, ταξινόμηση και η χρήση των ψαλμών. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Παλαιάς Διαθήκης, Ψαλμοί του Δαυίδ. [...]