Σίλφιο το Μηδικό

Βότανο από το Ιράν για ενίσχυση των μαγικών βοτάνων.
Δείτε όλα τα μαγικά προϊόντα και μαγικά πακέτα του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες πατώντας ΕΔΩ