Προσευχές Κατά Της Μαγείας.

Προσευχές Κατά Της Μαγείας. Προσευχές Για Τα Μάγια. Για Προστασία Αλλά Και Λύση Της Μαγείας. Προστασία Από Την Βασκανία. Ισχυρές Προσευχές Για Λύσιμο.