Πλανητικές Ώρες

Πλανητικές Ώρες στην Μαγεία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις ώρες και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε; Οι πλανητικές ώρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μαγεία.

Πλανητικες Ωρες

Πλανητική Ώρα Κρόνου

Μέσα σε αυτήν εκδηλώνονται τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις και γενικά οι όποιες απογοητεύσεις και οι χαμένες ελπίδες. Είναι κατάλληλη ώρα για να απαλλαγούμε από ότι ανεπιθύμητο, για πωλήσεις ακινήτων και γης. Επίσης για διαλογισμό, πνευματική ανάταση για μεταφυσικές εργασίες και προσευχή, όπως και σωματική ανάπαυση.

Πλανητική Ώρα Δία

Μέσα σε αυτήν ευνοούνται οι δοσοληψίες με τράπεζες ή πλούσιους ανθρώπους  με κύρος και οι επαφές με φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κρίνεται κατάλληλη για μακρινά ταξίδια και για καθιέρωση καλών σχέσεων με συγγενείς εξ αγχιστείας, και ιδίως με τα πεθερικά. Ευνοείται για θρησκευτικές επιδόσεις και επαφές με θρησκευτικούς ανθρώπους. Κατάλληλη ώρα για  οποιαδήποτε δραστηριότητα ειδικά κοινωνική.

Πλανητική Ώρα Άρη

Μέσα σε αυτή την ώρα  δημιουργούνται καταστάσεις ανταγωνισμού, ζηλοτυπίας, φθόνου και γενικά ρήξεων. Είναι η ώρα των ατυχημάτων και των βιαιοτήτων. Κατάλληλη για επαφές με στρατιωτικούς και τεχνικούς και για χειρισμό  όπλων, εργαλείων και γενικά μετάλλων. Επίσης η ώρα είναι κατάλληλη για να ζητηθεί προστασία ή για να αρχίσει μια επιχείρηση.

Πλανητική Ώρα Ήλιου

Μέσα σε αυτή την ώρα ευνοούνται οι συναντήσεις που γίνονται με ανωτέρους ή γενικά με άτομα εξουσίας με ευνοϊκές προοπτικές. Είναι κατάλληλη ώρα για να ζητηθεί μια χάρη ή γενικά εύνοια. Επίσης κατάλληλη ώρα για αγορά πραγμάτων προς μεταπώληση και για αλληλογραφία. Συνιστάται η ώρα για υπογραφή συμβολαίων και γενικά εγγράφων.

Πλανητική Ώρα Αφροδίτης

Μέσα σε αυτή την ώρα ευνοούνται οι σχέσεις με το άλλο φύλλο, ο γάμος, ο αρραβώνας, και η πρόταση γάμου. Κρίνεται κατάλληλη για ψυχαγωγία, για παιχνίδια, για καλλωπισμό ή εξωραϊσμό. Συνιστάται  για την αρχή μιας γνωριμίας, για νομικά θέματα και για οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιαίτερη ιδιωτική.

Πλανητική Ώρα Ερμή

Μέσα σε αυτή την ώρα αναπτύσσεται η εγκεφαλική δραστηριότητα που εκφράζεται με την πνευματική ενασχόληση, την ευγλωττία και την αποδοτική συζήτηση. Ευνοϊκή για κοντινά ταξίδια αναψυχής, για αποστολή μηνυμάτων και για γρήγορες ενέργειες. Επίσης συνιστάται για ευμενή εντύπωση ή και εντυπωσιασμό ενός προσώπου, ιδιαίτερα σε πνευματικά ή εμπορικά θέματα.

Πλανητική Ώρα Σελήνης

Μέσα σε αυτή την ώρα δραστηριοποιούνται οι κατάλληλοι παράγοντες για έναρξη ερευνών και για επαφές με το κοινό ή για τις γυναίκες πάνω σε θέματα εργασίας. Συνιστάται για θαλασσινά ταξίδια, για μελέτες και για επισκέψεις. Επίσης η ώρα είναι κατάλληλη για εμβάθυνση και μεταψυχικές έρευνες, ιδιαίτερα για τηλεπαθητικές έρευνες και μαντείες.