Αν δείτε ότι είστε ζωγράφος εξ επαγγέλματος, σημαίνει ότι έχετε καλούς φίλους και ισχυρούς προστάτες, οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία είναι πρόθυμοι να σας ωφελήσουν. Αν δείτε ότι ως ζωγράφος γίνεστε αποδέκτης επαίνων και τιμών, καλές ειδήσεις για το μέλλον σας θα λά­βετε. Αν δείτε ότι ζωγραφίζετε πάνω σε χαρτί, χάνετε άδικα τον καιρό σας σε μάταια πράγματα∙ αν στο όνειρό σας βλέπετε ότι ζωγραφίζετε πάνω σε πανί σημαίνει ότι θα κηλιδωθεί η υπόληψή σας, κυρίως αν πρόκειται για γυναίκα. Αν δείτε ότι ζωγραφίζετε σε τοίχους, υπόληψη και τιμή θα έχετε, όχι όμως και χρήματα, θα περάσετε δε τη ζωή σας όλη πιεσμένος οικονομικά. Αν δείτε ότι ζωγραφίζετε τη μορφή γυναίκας, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα έχετε ειδήσεις ευχάριστες, προπάντων δε υλικά κέρδη. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι ζωγραφίζετε αγίους, θα υπάρξει με­ταβολή της τύχης σας προς το καλύτερο. Αν ζω­γραφίζετε ζώα, επιδεικνύετε χαρακτήρα ταπεινό και ευτελή.