Οι ερμηνείες που δίνονται σ’ αυτό το όνειρο ποικίλλουν, είναι δε ανάλογες με το θέμα της ζωγραφιάς που θα δείτε. Έτσι, αν δείτε στο όνειρό σας μια ζωγραφιά που παριστάνει ζώα, κίν­δυνος σας απειλεί εκ μέρους ανθρώπου που σας κάνει το φίλο και μ’ αυτό τον τρόπο έχει κερδί­σει την εμπιστοσύνη σας. Αν η εικόνα παριστά­νει θάλασσα, κάποιος ξενιτεμένος συγγενής ή φί­λος σας θα επιστρέψει∙ αν παριστάνει χωριό ή άλλο τοπίο σημαίνει ότι θα ξενιτευτείτε και θα λεί­ψετε από την πατρίδα σας για πολλά χρόνια. Αν δείτε ότι στη ζωγραφιά απεικονίζεται πιστά το πρόσωπό σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζήσετε χρόνια πολλά και ευτυχή∙ αν, όμως, δείτε ότι ο πίνακας σας παριστάνει διαφορετικό από ό,τι εί­στε -καλύτερο ή χειρότερο-, σημαίνει ότι θα πραγ­ματοποιηθούν τα όνειρά σας. Αν δείτε ζωγραφιά ξένου ατόμου, θα πληροφορηθείτε το θάνατο συγ­γενικού σας προσώπου, ο οποίος συνέβη προ πολ­λού καιρού, ίσως και προ μηνών, και τον οποίο τώρα μόλις εσείς πληροφορείστε. Αν ονειρευτείτε ότι έχετε μπροστά σας τη ζωγραφιά ανθρώπου γνωστού σας, θα σας αναγγελθεί σπουδαία είδηση∙ αν μάλιστα το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι συγ­γενής σας -παιδί σας, αδελφός σας ή γονιός σας-, θα λάβετε κάποια καλή είδηση η οποία θα σας ευχαριστήσει, διότι θα απαλλαγείτε από δυστυ­χήματα και θα ανακουφιστείτε από βάσανα. Αν δείτε ζωγραφιά γυναίκας άγνωστης, το όνειρο ση­μαίνει ότι έχετε δημιουργήσει κακές σχέσεις με κάποια που θα σας οδηγήσει στην καταστροφή∙ αν, όμως, το πορτρέτο που θα δείτε εικονίζει γυναίκα γνωστή ή ερωμένη σας, καλό είναι να διακόψετε τις όποιες σχέσεις έχετε μαζί της, διότι θα σας βλά­ψει. Αν δείτε ζωγραφιά αγαπημένου σας προσώ­που, σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα δείτε και το ίδιο το πρόσωπο. Αν δείτε το πορτρέτο γυναίκας, και μά­λιστα δείτε ότι το φιλάτε, να γνωρίζετε ότι ο έρω­τάς σας θα ευνοηθεί. Αν δείτε ότι καταστρέφετε ζωγραφιά, σημαίνει ότι καταστρέφετε και τις ελ­πίδες σας.