Αν δείτε ότι ζητάτε κάτι αόριστο από φίλο σας και εκείνος συγκατατίθεται στο αίτημά σας, οικονομικές στενοχώριες θα δοκιμάσετε· αν το ζη­τάτε από ξένο, και συγκατατίθεται, επιπλέον θα υποστείτε και βλάβη ηθικής φύσεως· αν το αίτημα γίνεται προς εχθρό σας, και αυτός αρνείται, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε καταδίωξη εκ μέ­ρους των εχθρών σας∙ ίσως φυλάκιση ή οποιοδήποτε άλλον εξευτελισμό. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ζητάτε κάτι από γυναίκα παντρεμένη, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα έχετε επιτυχία στις επιχειρήσεις σας· αν το ζητάτε από κόρη ανύπα­ντρη, το όνειρο είναι δυσάρεστο και σημαίνει το αντίθετο, ολοκληρωτική δηλαδή αποτυχία. Αν δείτε ότι ζητάτε κάτι από πλούσιο, σημαίνει ότι κάτι που σκέφτεστε να ζητήσετε δε θα τύχει της αποδοχής που θα περιμένατε, αν δε από φτωχό, βοήθεια ανέλπιστη θα πάρετε. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι ζητάτε κάτι από γέροντα, σημαίνει ότι το πρόσωπο το οποίο θα καλέσετε σε βοήθεια δε θα μπορεί να σας βοηθήσει, παρ’ όλη καλή του διάθεση· αν όμως δείτε ότι ζητάτε από άνθρωπο νέο και ικανό να σας βοηθήσει, σημαίνει ότι ένας φίλος θα επικαλεστεί τη συνδρομή σας, εσείς δε πρόθυμα θα τον συνδράμετε.