Γενικά, ένα τέτοιο όνειρο έχει ερω­τική πνοή. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας ότι ζηλεύετε τη σύζυγό σας, σημαίνει ότι αυτή σας αγαπά μέχρι τρέλας, οπότε κάθε υπόνοια περί του αντιθέτου είναι απλή παρεξήγηση· αν δείτε ότι εκείνη σας ζηλεύει, φαίνεται ότι δεν είστε όσο πιστός θα έπρεπε, συχνά πρωταγωνιστείτε σε πα­ραστρατήματα. Αν δείτε ότι σας ζηλεύει η ερω­μένη σας, το όνειρο σημαίνει ότι οι γονείς της σιγά σιγά σχηματίζουν για σας καλή ιδέα∙ αν ονει­ρευτείτε ότι εσείς ζηλεύετε την ερωμένη σας, ση­μαίνει ότι εσείς ο ίδιος παρεμβάλλετε εμπόδια γε­λοία στην ευτυχία σας. Αν δείτε τη ζήλια να αν­θεί στη ζωή άλλων, αν μεν πρόκειται για αντρό­γυνο, το όνειρο αυτό αποτελεί απόδειξη ότι στα ερωτικά θέματα δεν είστε πολύ έξυπνος· αν πρό­κειται για εραστές, σημαίνει ότι χάνεστε σε μικρά πράγματα και ξοδεύετε χρόνο πολύτιμο. Όνειρο όπου η ζηλοτυπία εκδηλώνεται μεταξύ αδελφών ή φίλων σημαίνει ότι αυτός που το βλέπει έχει χα­ρακτήρα μικροπρεπή και αναξιοπρεπή, και το όνειρο αποτελεί μια ώθηση που θα τον υποχρε­ώσει να τον μεταβάλει∙ όταν η ζηλοτυπία εκδη­λώνεται μεταξύ γερόντων, είναι δείγμα ανοησίας και ηλιθιότητας αυτού που το βλέπει, συγχρόνως δε απόδειξη ότι δεν είναι καμωμένος για μεγάλα πράγματα.