Ένα όνειρο που έχει ως βασικό θέμα αυτό το ευχάριστο αεράκι που το ονομάζουμε ζέ­φυρο είναι κατά κύριο λόγο όνειρο ερωτικό. Έτσι, αν αισθάνεσθε να φυσά ζέφυρος και να σας δρο­σίζει, καλά και παρηγορητικά λόγια θα ακούσετε, αρκεί στο όνειρο να δείτε ότι τον απολαμβάνετε μόνος σας∙ αν όμως είστε με την αγάπη σας, ση­μαίνει ότι θα λάβετε νέα απόδειξη της πίστης και της ειλικρίνειας της. Αν στο όνειρό σας ακούσετε το ζέφυρο να φυσά, θα λάβετε επιστολή με κα­λές ειδήσεις∙ αν ο ζέφυρος φυσά ενώ βρίσκεστε μέσα σε καραβάκι, είναι δε ούριος άνεμος, ας πε­ριμένετε ευόδωση του έρωτα σας και την ευτυχέ­στερη για σας κατάληξη. Αν όμως ο άνεμος πνέει ορμητικός, και δείτε ότι αρχίζει να σας ενοχλεί, απιστία ερωτική θα δοκιμάσετε και θα λυπηθείτε κατάκαρδα.