Το ζαφείρι είναι πολύ καλό ονειρικό σημάδι και συγκεκριμένα στα ερωτικά σας προμηνύει καινούργια ενδιαφέρουσα γνωριμία που θα καταλήξει σε γάμο. Στην υγεία σας θα είναι πολύ καλή και δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ενώ στην εργασία σας αναγγέλλει κέρδη επαγγελματική άνοδο και καλές δουλείες. Η τύχη είναι  με το μέρος σας.