Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ανοίγετε ζαχαροπλαστείο, κέρδη μεγάλα θα έχετε από επιχείρηση, και μάλιστα τα χρήματα θα τα αποκτήσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι μπαίνετε σε ζαχαροπλαστείο, κάτι ευ­χάριστο θα μάθετε για φιλική σας οικογένεια. Γυ­ναίκα παντρεμένη που βλέπει ότι μπαίνει σε ζα­χαροπλαστείο θα πληροφορηθεί κάτι που περιποιεί τιμή για το σύζυγο της∙ κόρη ανύπαντρη θα ακούσει γλυκά λόγια από άνθρωπο ο οποίος πολύ τη συμπαθεί· για τους ηλικιωμένους το όνειρο ση­μαίνει ότι θα τύχουν καλής εκ μέρους των παι­διών τους αντιμετώπισης και θα έχουν ευτυχή γε­ράματα. Ασθενείς ή κατάδικοι που βλέπουν σε όνειρο ότι μπαίνουν σε ζαχαροπλαστείο θα ακού­σουν κάποια καλή είδηση που θα σχετίζεται με την κατάστασή τους.