Η ζάχαρη προμηνύει στεναχώριες στα αισθηματικά σας και όσο περισσότερα γλυκά και ζάχαρη βλέπετε τόσο θα είναι η λύπη και η πίκρα σας αν την αγγίζετε και δε τη τρώτε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην υγεία σας προσέξτε τυχόν ασθένειες. Στα εργασιακά σας φυλαχτείτε αυτό τον καιρό εκτός και είστε ζαχαροπλάστης οπότε θα πάνε καλά εκτός και αν ο χώρος είναι βρώμικος οπότε προσέξτε τους συνεργάτες σας. Αν δείτε στο όνειρό σας ζάχαρη, σημαίνει ότι σας περιμένουν ηδονές μεγάλες και άφθονα κέρδη· αν δείτε ότι τρώτε ζάχαρη, ο έρωτάς σας θα γνωρίσει μεγάλες δό­ξες και επιτυχία σίγουρη θα στέψει τις ενέργειές σας που σχετίζονται με τον έρωτα. Αν δείτε ότι η ζάχαρη που έχετε είναι για ατομική χρήση, θα ακούσετε μυστικό το οποίο πολύ θα σας ωφελήσει∙ αν, όμως, δείτε ότι ετοιμάζετε μ’ αυτή γλυκά τα οποία τρώνε άλλοι, σημαίνει ότι θα σας ξεφύγει μυ­στικό από το οποίο θα ωφεληθούν άλλοι, χωρίς να ευνοηθείτε εσείς διόλου. Αν δείτε ότι γνωστός ή κά­ποιος φίλος σάς προσφέρει ζαχαρωτά και εσείς τα δέχεστε και τα τρώτε, θα ακούσετε ειδήσεις οι οποίες δε θα σας ευχαριστήσουν αν, όμως, αυτός που σας τα προσφέρει είναι άνθρωπος εχθρικά δια­κείμενος προς το πρόσωπό σας, εκείνα τα οποία θα ακούσετε θα είναι έπαινοι και επιδοκιμασίες για τη λαμπρή και άξια προς μίμηση διαγωγή σας. Αν δείτε ότι τα γλυκά που ετοιμάζετε σας καίγο­νται, κάποια επιστολή πολύτιμη, που είχε εσάς ως αποδέκτη, χάθηκε, γι’ αυτό μην την περιμέ­νετε άδικα∙ αν δείτε ότι χάλασαν τα ζαχαρωτά σας και αναγκάζεστε να τα πετάξετε, θα σας ζητηθεί από το γιατρό σας να προφυλάσσεστε για να μην υποστείτε τη σοβαρή συνέπεια μιας παλιάς σας ανοησίας γύρω από θέματα υγείας. Αν δείτε ότι σε γάμο ή βάπτιση ή αρραβώνα σάς προσφέρουν ζα­χαρωτά, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα ακούσετε μια καλή είδηση για στενό και αγαπημένο σας φίλο. Για τους ασθενείς και κατάδικους τα ζαχα­ρωτά σημαίνουν γλυκά και παρηγορητικά λόγια.