Το όνειρο τούτο σημαίνει κάτι καλό πά­ντοτε. Αν, λοιπόν, δείτε ότι εσείς βρίζετε κάποιον άλλο, σημαίνει ότι θα σας δοθεί η ευχάριστη ευ­καιρία να του φανείτε χρήσιμος∙ αν άλλος βρίζει εσάς, δεν πρέπει να τον δυσαρεστήσετε, διότι έχει για σας πολύ καλές προθέσεις. Αν σε όνειρο δείτε να βρίζετε γυναίκα, σημαίνει ότι θα την αγαπήσετε παράφορα∙ αν είστε και οι δύο ανύπαντροι, θα την παντρευτείτε∙ αν δείτε ότι γυναίκα σάς βρίζει, ση­μαίνει ότι άδικα προσπαθεί να υποκριθεί ότι της είστε αδιάφορος, διότι κατά βάθος πολύ ενδια­φέρεται για σας και παρακολουθεί με προσοχή κάθε σας κίνηση. Αν ονειρευτείτε ότι δέχεστε βρι­σιά εκ μέρους προσώπου σοβαρού, όπως από ιε­ρέα, πολιτικό ή στρατιωτικό, σημαίνει ότι τυγχά­νετε της πλήρους εμπιστοσύνης αυτών των ανθρώπων, οπότε πρέπει να προσπαθήσετε να φα­νείτε αντάξιος αυτής.