Το όνειρο έχει πολλές ερμηνείες. Έτσι, αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε καθαρό πουκάμισο και ωραία σιδερωμένο, είναι καλό∙ ση­μαίνει ότι θα σας παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, από τις οποίες θα έχετε ικανοποιητικό κέρδος. Αν δείτε ότι βγάζετε το πουκάμισο σας, σημαίνει ότι όλες αυτές τις καλές ευκαιρίες τις έχετε χάσει ανεπιστρεπτί, γιατί ποτέ πλέον δε θα κατορθώσετε να αναλάβετε. Αν δείτε ότι σε άλλον δίνετε το πουκάμισο να το φορέσει, ή το σιδερώνετε για κάποιον άλλο, σημαίνει ότι εκείνος θα γευτεί την ευτυχία που εσείς περιμένατε. Αν το πουκάμισο σας είναι λερωμένο ή σχισμένο, θα στε­νοχωρηθείτε πολύ και θα υποφέρετε, εκτός όλων των άλλων λόγων και επειδή δεν είναι σαφές μέσα σας τι πρέπει να κάνετε. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πετάτε το πουκάμισό σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα απαλλαγείτε από μεγάλες φροντίδες και βάρη.