Αν δείτε στον ύπνο σας ότι αγο­ράζετε καινούρια υποδήματα, σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν μεγάλες τιμές και θα εκδηλωθούν για το άτομο σας συμπάθεια και θαυμασμός εκ μέρους του κόσμου. Αν τα υποδήματα που φοράτε είναι παλιά, σημαίνει ότι η υπόληψη σας δε χάθηκε παρά τις ατυχίες, οι δε άνθρωποι που σας γνω­ρίζουν σας εκτιμούν απεριόριστα. Αν τα υποδή­ματά σας αισθάνεσθε ότι σας στενεύουν, σημαί­νει ότι έχετε αναμειχθεί σε πράγματα τα οποία ούτε σας τιμούν, ούτε ωφέλεια καμία θα σας προ­σφέρουν.

Για τις γυναίκες, στενά υποδήματα ση­μαίνουν γάμο με άνθρωπο κατώτερο τους από κάθε άποψη: κοινωνική, οικονομική, πνευματική. Αν δείτε ότι τα υποδήματα σας είναι λασπωμένα, σημαίνει ότι θα καταφύγετε σε άνθρωπο κατώτερο σας για να ζητήσετε τη βοήθεια του, αυτός όμως θα σας περιφρονήσει και θα σας αντιμετωπίσει με αυθάδεια, κάτι που πολύ θα σας πικράνει- αν δείτε ότι είναι ξεσχισμένα και φαίνονται τα δά­χτυλα σας, θα σας συμβεί δυσάρεστη περιπέτεια, από την οποία θα βγείτε πολύ ζημιωμένος και θα μετανοήσετε πικρά γιατί φερθήκατε έτσι. Αν είστε σε υποδηματοποιείο και δείτε να φτύνετε, το όνειρο σημαίνει ασθένεια από την οποία πολύ δύσκολα θα αναρρώσετε.