Πολύ δυσάρεστο είναι αυτό το όνειρο γι’ αυτούς που έχουν ήδη ερωτική σχέση ή για όσους βρίσκονται στην προσπάθεια να δη­μιουργήσουν κάποια, διότι σημαίνει ότι το πρό­σωπο αυτό -άντρας για τις γυναίκες, γυναίκα για τους άντρες- δεν έχει καλό σκοπό.