Αν ονειρευτείς ότι είσαι υπάλληλος του δημοσίου, ενώ δεν είσαι θα καλυτερεύσει η κοινωνική σου θέση, αν είσαι όμως υπάλληλος, σημαίνει φτώχεια. Αν δει ότι είσαι υπάλληλος σε εμπορικό ή σε εργοστάσιο ή άλλη υπηρεσία θα έχεις κέρδη.