Είναι ένα σημάδι ανασφάλειας εάν δείτε ότι σας υιοθετούν σημαίνει πως ζητάτε σύντροφο στοργικό και μεγαλύτερο, προσέξτε την ψυχική σας εργασία αν δείτε πως υιοθετείτε παιδί σημαίνει πως  νιώσετε σιγουριά και θα πάτε μπροστά ενώ αν σας υιοθετούν ζητάτε προστασία και αυτό είναι δύσκολο να βρεθεί χωρίς ανταλλάγματα.