Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε γιο, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα στην εργασία σας, πολλές δε υπο­χρεώσεις μετατίθενται για το μέλλον, από τη στιγμή που δεν αναλαμβάνετε κάποια πρωτοβου­λία προκειμένου να βελτιώσετε τη θέση σας. Αν ονειρευτείτε ότι μιλάτε με το γιο σας, θα έχετε απόλυτη επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε, κυρίως αν το όνειρο αφορά γυναίκα: όλες οι ελπίδες της θα υλοποιηθούν, όλα τα όνειρα της θα πραγματοποιηθούν, όλα τα σχέδια του συ­ζύγου της θα ευοδωθούν.