Οι λεπτομέρειες του ονείρου ερμηνεύουν και το όνειρο  όσο καλό είναι το ύφασμα που βλέπετε τόσο πιο μεγάλη θα είναι η τύχη σας στην αγάπη. Καινούργια εντυπωσιακά υφάσματα σημαίνουν καινούργιες ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Η υγεία σας δεν κινδυνεύει παρά μόνο εάν το ύφασμα που βλέπετε είναι μαύρο που σημαίνει αρρώστια και θάνατο.

Στα εργασιακά σας τα υφάσματα το εμπόριο τους ή τα εργοστάσια παραγωγή τους σημαίνουν χρήματα και πλούτη για εσάς και την οικογένεια σας. Όσο πιο ακριβά τα υφάσματα τόσο πιο πολλά τα κέρδη σας και η ευημερία σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εμπορεύε­στε υφάσματα, μεγάλα κέρδη θα έχετε. Αν αγο­ράζετε υφάσματα, σημαίνει ότι ευπορείτε, θα ευπορήσετε δε οπωσδήποτε και στο μέλλον για τις γυναίκες το όνειρο και η ερμηνεία του εξαρτά­ται ως επί το πλείστον από το χρώμα του υφά­σματος το οποίο αγοράζουν. Αν δείτε ότι απλώς εξετάζετε κάποιο ύφασμα, θα σας συμβεί δυσά­ρεστη περιπέτεια από την οποία δύσκολα θα ξε­μπλέξετε.