Το όνειρο αυτό σημαίνει ότι πε­ριστοιχίζεστε από κόλακες τους οποίους πρέπει επιτέλους να ξεφορτωθείτε. Αν δείτε ότι πίνετε υδράργυρο, θα σας γίνει θανάσιμη προσβολή εκ μέρους φίλου ή συγγενικού σας προσώπου, προ­σπαθήστε όμως να μην το πάρετε κατάκαρδα- αν στο όνειρό σας δείτε ότι σε κάποιον άλλο δίνετε υδράργυρο, σημαίνει ότι η τελευταία σας ελπίδα έχει αποδειχθεί μάταια, ενώ τώρα πρέπει να αρ­χίσετε από την αρχή τις προσπάθειες σας. Όνειρο με υδράργυρο σημαίνει και δόλιες διαθέσεις κα­κιάς και αναιδούς γυναίκας ή και άντρα, από τους οποίους πρέπει να φυλάγεστε.