Αν δείτε στον ύπνο σας γυαλί, ή αν δείτε να κοιτάζετε μέσα απ’ αυτό, το όνειρο σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσετε κάποια απλά εμπόδια και δυσκολίες, τα οποία όμως εύ­κολα θα υπερνικήσετε∙ αν δείτε γυαλί να σπάει, σημαίνει ότι θα συμβεί κάποιο δυστύχημα στον οικοδεσπότη ή στην οικοδέσποινα.