Αν δείτε σε όνειρο ότι ξυρίζετε γνω­στά σας πρόσωπα, αποτελεί προμήνυμα ζημιών και απωλειών μεγάλων, κάποτε δε και ηθική βλάβη σοβαρή. Αν δείτε να σας ξυρίζει άλλος, το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρξει, ίσως μάλιστα και περισ­σότερο δυσάρεστο. Αν δείτε ότι μόνος σας ξυρί­ζεστε, θα απαλλαγείτε από μεγάλες φροντίδες οι οποίες σας απασχολούσαν ως τώρα.