Το όνειρο αυτό είναι πάντοτε καλό προμήνυμα για τους φτωχούς ανθρώπους και ση­μαίνει ότι θα λάβουν καλές ειδήσεις από μακριά, θα δοκιμάσουν μεγάλη χαρά στην οικογένεια τους, ακόμη δε ότι έχουν τάξη και εξαιρετική οργάνωση στην εργασία τους. Αν δείτε ότι είστε εσείς ο ίδιος ξυλουργός, για μεν τους φτωχούς ανθρώπους ση­μαίνει ότι θα έχουν χρηματικές απολαβές και κέρδη, για δε τους πλούσιους μεγάλες ζημιές που θα επιφέρουν αθλιότητα.