Είναι αρκετά καλό το όνειρο όσο αφορά τους άντρες όμως που προμηνύει ευτυχία και ηρεμία ενώ στις γυναίκες που κρατάνε ξίφος φέρνει δυστυχία. Αν δείτε εχθρό σας με ξίφος θα καταφέρετε να δείξετε την αξία σας και να αναγνωριστείτε κοινωνικά. Προσέξτε μόνο αν δείτε ότι χρησιμοποιεί το ξίφος του εναντίον σας. Τα ξίφη που είναι κρεμασμένα σε κάποιο τοίχο είναι προμήνυμα χαράς. Το θέμα αυτό δεν δείχνει κάποια αλλαγή για την υγεία σας ενώ στα εργασιακά σας αν σας πληγώνουν με ξίφος προσέξτε πολύ τους ανταγωνιστές σας. Αν δείτε στο όνειρό σας ξίφος κρεμα­σμένο στον τοίχο, θα λάβετε ευχάριστες ειδήσεις από ξενιτεμένους συγγενείς σας, ή προσφιλείς σας φίλους∙ αν δείτε να κρατάτε ξίφος στα χέρια σας, μεγάλη δόξα σάς περιβάλλει, θα τιμηθείτε δε και θα δοξαστείτε∙ αν δείτε πως το ζώνεστε, σημαί­νει ότι ο κόσμος όλος σας περιβάλλει με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος σας χτυπάει με ξίφος και σας πληγώνει, ή σας σκοτώνει, αν μεν αυτός είναι άντρας, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει ότι κάποιος θα προσπαθήσει να σας βλάψει, και θα το κατορθώ­σει∙ αν, όμως, γυναίκα είναι αυτή που βλέπετε στο όνειρό σας να σας κάνει κακό με το ξίφος, σημαίνει ότι έχει κατορθώσει να σας μπλέξει στα δίχτυα της. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος χτυπιέστε με το ξίφος, θα προξενήσετε από μόνος σας με­γάλο κακό στον εαυτό σας∙ αν δείτε ότι με το ξί­φος χτυπάτε μέλος της οικογένειάς σας, το όνειρο τότε σημαίνει ότι θα κατορθώσετε να καταβάλετε φοβερό και επίβουλο εχθρό, ο οποίος πολύ σας υπονόμευε και έβλαπτε τα συμφέροντά σας. Γυ­ναίκα που βλέπει ότι ζώστηκε ξίφος θα έχει δυ­σάρεστες σκηνές με τον άντρα της, κυρίως εξαι­τίας του χαρακτήρα της, ο οποίος είναι εντελώς ανυπότακτος. Αν νεαρή κόρη δει το όνειρο τούτο, ας γνωρίζει ότι θα αργήσει πολύ να παντρευτεί, επειδή ακριβώς ζητά με τόση επιμονή να βρει σύ­ζυγο. Αν το ξίφος που θα δείτε στον ύπνο σας εί­ναι χρυσοποίκιλτο και αδαμαντοκόλλητο, το όνειρο σημαίνει ότι οι ειδήσεις που θα λάβετε από τους συγγενείς σας είναι όχι μόνο καλές, αλλά και οικονομικά ενδιαφέρουσες.

Ξίφος σκουρια­σμένο, για μεν τους νέους σημαίνει επικίνδυνη ασθένεια, για δε τους γέρους ότι θα καταβληθούν από τα γηρατειά. Αν κάποιος κατάδικος δει σε όνειρο ότι ζώστηκε ξίφος, θα τιμωρηθεί με βαρύ­τερη ποινή εξαιτίας της κακής διαγωγής του∙ αν εί­ναι ασθενής, θα αναρρώσει και θα σηκωθεί γρή­γορα από το κρεβάτι. Αν τύχει και δείτε ότι χτυ­πιέστε με ξίφος, και όμως δεν πληγώνεστε, το όνειρο αποτελεί ένδειξη της απάθειας που επι­δεικνύετε σε θέματα που απαιτούν τη συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον σας. Αν δείτε ότι κάνετε με τα ξίφη διάφορα γυμνάσια, και σας βλέπει ο κό­σμος και σας χειροκροτεί, σημαίνει ότι προσπα­θείτε να πείσετε τους άλλους για τη σπουδαιό­τητα των έργων σας, ενώ στην πραγματικότητα τους απατάτε∙ αν, όμως, κατά την επίδειξη αυτή ει­σπράττετε λοιδορία και χλεύη, σημαίνει ότι οι δό­λιες προθέσεις σας έχουν στεφθεί από επιτυχία.