Πράγματα τα οποία έχουν στα­θερά κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, όπως, για πα­ράδειγμα, τα δένδρα που είναι πράσινα, ή ο ου­ρανός γαλανός, ή οι κόρακες μαύροι, αν αυτά τα δείτε ξαφνικά να έχουν χάσει το χρώμα τους, να είναι λευκά ή να έχουν ένα απροσδιόριστο χρώμα, θα σας παρουσιαστούν κάποια πράγματα διαφο­ρετικά απ’ ό,τι είναι στ’ αλήθεια. Έτσι, αν έχετε δίκη που εκκρεμεί, μην πιστεύετε καθόλου ό,τι σας λέει ο δικηγόρος σας, γιατί, αν ακολουθήσετε τις συμβουλές του, σίγουρα δε θα έχετε αίσια έκβαση της υπόθεσής σας· αν είστε ασθενής, πρέ­πει να αλλάξετε γιατρό, γιατί οι συμβουλές αυ­τού που έχετε δεν είναι προς το καλό σας· αν εί­στε παντρεμένος, να είστε πολύ επιφυλακτικός στα όσα σας προτείνει η σύζυγός σας, γιατί σας δίνει εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπόθεση που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ· αν εί­στε ανύπαντρος, καλό είναι να βεβαιωθείτε για τη σταθερότητα των αισθημάτων της αγαπημένης σας, γιατί υπάρχει πιθανότητα αυτή να σας κοροϊδεύει.