Η εμφάνιση ξένου σε όνειρο δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Ως επί το πλείστον, εκείνος που εμείς θεωρούμε ξένο είναι μορφή οικεία, την οποία λησμονήσαμε μεν, η ψυχή μας όμως πάντοτε την αναγνωρίζει, αν και το υποσυνείδητο μας την παριστάνει δυσδιάκριτη, είτε εξαιτίας της ώρας που βλέπουμε το συγκεκριμένο όνειρο, είτε για άλ­λους λόγους. Οπωσδήποτε, η θέα αγνώστου προ­μηνύει ανέλπιστη ευτυχία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το όνειρο αυτό για τις γυναίκες. Οι ανύπαντρες ας κρατήσουν καλά στη μνήμη τους τη μορφή που είδαν, διότι πιθανόν να την ξαναδούν πολύ γρή­γορα, στην πραγματική ζωή αυτή τη φορά, και πολύ να χαρούν. Αλλά και οι παντρεμένες ας μη τη λησμονήσουν, διότι αν δεν ενδιαφέρει αυτές, εξάπαντος θα ενδιαφέρει γνωστό τους πρόσωπο: αδελφή, κόρη, ξαδέλφη ή ανιψιά.