Αν ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε στα ξένα, ενώ στην πραγματικότητα είστε στον τόπο σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα πετύχετε σε όλους τους στόχους που έχετε βάλει, κάτι στο οποίο στηρίζετε πολλές ελπίδες. Αν δείτε ότι βρίσκεστε στα ξένα, και πράγματι είστε, θα απελπιστείτε για τις απο­τυχίες που σας συμβαίνουν, θα παύσετε να εργά­ζεστε και θα καταστραφείτε, κάτι που πρέπει πάση θυσία να αποφύγετε. Αν δείτε ότι πηγαίνετε να συ­ναντήσετε κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στα ξένα, το όνειρο σημαίνει ευόδωση των εργασιών σας και ευχάριστη έκβαση των κόπων σας, για δε τις γυναίκες υλοποίηση των επιθυμιών τους και των σχεδίων τους, κυρίως αναφορικά με κάποιο συ­νοικέσιο, το αίσιο τέλος του οποίου ονειρεύονται ή για τον εαυτό τους ή για συγγένισσά τους· αν, όμως, δείτε ότι ο ξενιτεμένος έρχεται να σας συ­ναντήσει, το όνειρο σημαίνει ότι τα περιμένετε όλα να σας έρθουν βολικά από μόνα τους, χωρίς να καταβάλετε κόπο∙ έτσι, όμως, να ξέρετε ότι και η τύχη σας θα σας εγκαταλείψει.