Το όνειρο αυτό πάντοτε έχει αρ­νητική εξήγηση: σημαίνει ζημιές και απώλειες, προς τούτοις δε κατατρεγμούς που αφορούν είτε εσάς που θα δείτε αυτό το όνειρο, είτε και εκεί­νον που εσείς βλέπετε ότι ξεμαλλιάζετε, ή σας ξεμαλλιάζει.