Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος ξεκοιλιάζει με μαχαίρι ή με άλλον τρόπο μπρο­στά σας άλλον, αν μεν το πληγωμένο πρόσωπο είναι γνωστός σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζη­τήσει τη βοήθεια σας για να βγει από κάποια πολύ δύσκολη περίσταση· αν δεν είναι γνωστός σας, ση­μαίνει ότι θα γίνει πολύς λόγος για τα αισθήματα φιλανθρωπίας που επιδεικνύετε. Αν δείτε ότι εσείς ξεκοιλιάζετε άλλον, σημαίνει ότι θα τον βοηθήσετε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του∙ αν δε άλλος σας ξεκοιλιάζει, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα κατορθώσουν να σας αφαιρέσουν το βαθύτερο μυστικό της καρδιάς σας. Γυναίκα που βλέπει ότι ξεκοιλιάζεται σημαίνει ότι θα μείνει έγκυος, και θα γεννήσει χωρίς προβλήματα αρσενικό παιδί.