Όνειρο στο οποίο βλέπετε ότι κάποιος σας έχει απατήσει υποδηλώνει ότι θα μεταχειρι­στείτε δόλο προκειμένου να πετύχετε σε κάποιο σας σχέδιο, ο οποίος όμως θα στραφεί εναντίον σας. Αν κόρη ανύπαντρη δει στον ύπνο της ότι χρη­σιμοποιεί δόλο, τέλεια εγκατάλειψη από τον ερα­στή της ας περιμένει∙ αν, πάλι, είναι παντρεμένη, διενέξεις οικογενειακές και φιλονικίες ας περι­μένει, ίσως δε και την για πρώτη φορά κακή συ­μπεριφορά του συζύγου της.