Είναι ένα καλό όνειρο και προμηνύει κάθε ευτυχία στα ερωτικά σας ενώ στην υγεία σας δείχνει σταθερότητα και καλή υγεία. Ενώ στα εργασιακά σας όλα θα εξελιχθούν όπως τα έχετε προγραμματίσει. Αν δείτε όνειρο με ωραίο ξάστερο ου­ρανό, ιδίως αν είχε προηγηθεί καταιγίδα, θύελλα, γενικά κακοκαιρία, το όνειρο σημαίνει κατά βάση ότι οι στενοχώριές σας, είτε ηθικής είτε υλικής φύ­σεως, βρίσκονται στο τέλος τους και θα σας κα­ταλάβει μια παρατεταμένη ψυχική γαλήνη. Για όσους ταξιδεύουν, το όνειρο είναι προμήνυμα κα­λού και ευνοϊκού καιρού∙ για όσους έχουν κατα­δικαστεί, και για άλλους που κινδυνεύουν, απο­τελεί προάγγελο απόδοσης χάρης, ή απαλλαγής από τον κίνδυνο. Σ’ αυτούς που ετοιμάζονται για γάμο, αυτό το όνειρο φανερώνει ότι ο γάμος που με ανυπομονησία περιμένουν θα γίνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι υπολόγιζαν.