Αν ονειρευτείτε ότι είστε ξανθοί ενώ δεν είστε να περιμένετε ευχάριστα γεγονότα και αγάπη από το περίγυρο σας. Αν δείτε ξανθά παιδιά προμηνύει μεγάλες χαρές αν είστε γυναίκα και δείτε ξανθιά κοπέλα προσέξτε τους αντίζηλους σας και αν δείτε άτομο με ξανθά μαλλιά που στη πραγματικότητα έχει άλλο χρώμα θα πρέπει να αναθεωρήσετε την άποψη σας για αυτόν. Στο θέμα της υγείας καλό θα είναι να προσέχετε ενώ στα εργασιακά σας καλό θα είναι να προσέξετε πως διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας. Όπως κι αν το δείτε, το όνειρο αυτό, ση­μαίνει πάντοτε φιλική διάθεση και αγάπη. Κι αν μεν δείτε απλώς ότι είστε ξανθός, σημαίνει ότι απολαμβάνετε πολλή αγάπη εκ μέρους των φίλων σας∙ αν γυναίκα δει ότι είναι ξανθιά, σημαίνει ότι θα κάνει σύντομα γάμο, και μάλιστα επίζηλο.

Αν δείτε ότι συνομιλείτε με ξανθό άντρα, ας γνω­ρίζετε ότι φίλοι πολλοί είναι έτοιμοι να σας υπο­στηρίξουν στις δυσχέρειες που είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε∙ αν δε κόρη βλέπει το όνειρο αυτό, θα κάνει έναν καλό γάμο, έχοντας τη βοήθεια κά­ποιου προσώπου που πολύ ενδιαφέρεται γι’ αυτή. Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος είστε ξανθός, αν μεν πράγματι είστε, σημαίνει ότι σπουδαία πρόσωπα ενδιαφέρονται για σας, και καλό θα ήταν να αξιο­ποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εύνοια που επιδεικνύουν προς το άτομό σας. Αν, όμως, στο μεν όνειρο είστε ξανθός, στην πραγματικότητα δε μελαχρινός, σημαίνει ότι η τύχη σας άλλαξε και στο εξής η εύνοια της θα σας παρακολουθεί κι έτσι θα ευτυχήσετε και θα δοξαστείτε.

Κόρη με­λαχρινή που βλέπει στον ύπνο της ότι είναι ξαν­θιά θα πετύχει γάμο που πολύ επιθυμεί η καρδιά της· αν δε η κόρη αυτή δει στον ύπνο της πως κά­ποια γνωστή της μελαχρινή είναι ξανθιά, αποτελεί σημάδι ότι εκείνη πέτυχε το στόχο της, ενώ η ίδια, αυτή που βλέπει το όνειρο δηλαδή, έχει οικτρά αποτύχει. Ξανθά αγοράκια στον ύπνο κάποιου ση­μαίνουν πάντοτε γι’ αυτόν που τα βλέπει αθωό­τητα, η οποία πολύ θα τον ωφελήσει και θα τον κά­νει ευτυχισμένο· ξανθά μικρά κορίτσια σημαίνουν πάντοτε προσωρινή εύνοια της τύχης, η οποία, δυστυχώς, πολύ γρήγορα θα μεταστραφεί. Ξανθά μαλλιά σε πολύ μελαχρινό και άγριο πρόσωπο αν δείτε σημαίνουν ότι παρεξηγείτε κάποιον άν­θρωπο που τρέφει τα καλύτερα αισθήματα προς το άτομό σας· αντιθέτως, αν δείτε ξανθό και ωραίο πρόσωπο περιβαλλόμενο από μαύρα και άγρια μαλλιά, κάποιος που σας κάνει το φίλο καλό εί­ναι να μάθετε ότι σας δολιεύεται.