Αν αυτός που θα δει στον ύπνο του ότι έχει μαστούς είναι άντρας, το όνειρο είναι σημάδι ότι η οκνηρία και η αδια­φορία του θα προξενήσουν μεγάλα δεινά στη ζωή του∙ αν γυναίκα βλέπει ότι έχει μεγάλους μα­στούς, και μάλιστα γεμάτους γάλα, το όνειρο προ­αναγγέλλει ευτυχία γι’ αυτήν και τους οικείους της. Αν οι μαστοί πάσχουν ή είναι χαλαροί και ατροφικοί, το όνειρο αυτό είναι κακό για τα παι­διά της∙ αν δεν έχει παιδιά, είναι κακό για την ίδια. Αν νέα ανύπαντρη ονειρεύεται ότι έχει μα­στούς μεγάλους και γεμάτους γάλα, θα παντρευ­τεί γρήγορα, και μάλιστα εκείνον τον οποίο θέλει∙ αν αυτή που θα δει αυτό το όνειρο είναι πα­ντρεμένη, θα έχει εύκολο τοκετό, θα γεννήσει δε αρσενικά παιδιά. Αν κάποια δει ότι έχει πολ­λούς μαστούς, σημαίνει ότι δεν είναι αμέμπτου διαγωγής.