Αν κάποιος άντρας δει στον ύπνο του ότι βυζαίνει, σημαίνει φοβερό εξευτελισμό∙ σε κά­ποιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι θα τον κλέψουν άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύεται τυφλά. Αν δει ότι βυζαίνει κάποιον άλλο, θα περιέλθει σε ελεεινή κατάσταση, θα αναγκαστεί δε να εκλιπα­ρήσει για το έλεος του κόσμου. Αν κάποια γυναίκα δει ότι βυζαίνει η ίδια ή ότι τη βυζαίνει κάποιος άλλος, θα δοκιμάσει μεγάλη χαρά και αγαλλίαση όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τους δι­κούς της. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει αυτό το όνειρο, σημαίνει ότι θα βρεθεί στην ανάγκη να αντιμετωπίσει την ασθένεια του παιδιού του∙ το όνειρο μπορεί να αναφέρεται και σε εγγόνια ή και σε άλλους συγγενείς. Ακόμη, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν δεν είναι σο­βαρές, οπότε δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.