Αν δείτε στον ύπνο σας βρύση, και μά­λιστα σε καλή κατάσταση, με νερά τρεχούμενα, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη πολλά, οι δε ερωτικές σας υποθέσεις, ιδίως των γυναικών, θα στεφθούν από επιτυχία· αν, όμως, τη δείτε χωρίς νερό, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσετε πε­ριστάσεις δύσκολες, θα βρείτε δε στο δρόμο σας προσκόμματα και εμπόδια. Αν δείτε ότι ανοί­γετε βρύση από την οποία τρέχει ζεστό νερό, θα λάβετε είδηση η οποία θα σας βυθίσει σε λύπη και μελαγχολία∙ αν, όμως, δείτε ότι την ανοίγει κάποιος άλλος, αυτός θα λάβει την είδηση. Βρύση από την οποία ρέει κρασί ή άλλο ποτό σημαίνει ότι κάποιο κακό έχετε στο νου σας, το οποίο θα σας βλάψει πολύ και ηθικά και υλικά. Αν δείτε ότι περνώντας από βρύση πίνετε νερό, θα λά­βετε ανέλπιστη βοήθεια από πρόσωπο το οποίο δεν υποπτευόσασταν καν ότι ήταν φιλικά προς εσάς διακείμενο∙ αν δείτε άλλον να πίνει, σ’ αυ­τόν θα συμβεί το ευτύχημα αυτό. Αν δείτε ότι συναρμολογείτε βρύση ή χτίζετε κρήνη σε κάποιο μέρος του σπιτιού σας, σημαίνει ότι θα έχετε οι­κογενειακή ευτυχία και αφθονία αγαθών αν δείτε το αντίθετο, ότι δηλαδή καταστρέφετε βρύση, θα στερηθείτε την αγάπη των δικών σας. Νέος ή νέα που θα ονειρευτεί βρύση να περιμέ­νει ανακούφιση του κρυφού έρωτα του· αν δει ότι η βρύση τρέχει καθαρό και δροσερό νερό, και κυ­λάει προς το μέρος του, καλή έκβαση του έρωτα του ας περιμένει.