Αν ονειρευτείτε ότι μυρί­ζετε άσχημα εσείς ο ίδιος, θα προσβληθείτε από ελαφρά ασθένεια, γι’ αυτό να φροντίσετε να λά­βετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις για τις γυ­ναίκες αυτό το όνειρο σημαίνει σταθερά ότι επι­δεικνύουν διαγωγή άσχημη, και πρέπει να τη βελ­τιώσουν. Για τις νέες, το όνειρο σημαίνει ότι θα τους γίνουν προτάσεις γάμου από πρόσωπο που δε συμπαθούν διόλου επίσης, για τους ασθενείς και τους κατάδικους αυτό το όνειρο είναι ένα προ­μήνυμα κακών.