Αν δείτε στον ύπνο σας σιγανή βροχή, χωρίς άνεμο και καταιγίδα, αν μεν είστε έμπο­ρος ή βιομήχανος θα υποστείτε ζημιές και θα σας βρουν βάσανα∙ αν είστε όμως γεωργός, θα έχετε καλή σοδειά∙ αν δείτε ότι η βροχή είναι ραγδαία και συνοδεύεται από θύελλα, αστραπές και βρο­ντές, οι μεν πλούσιοι θα αντιμετωπίσετε ανησυχίες και κινδύνους και θα ταραχτείτε από διάφορες ενέργειες ανταγωνιστών και ατυχίες, οι δε φτω­χοί θα δοκιμάσετε ευχάριστη μεταβολή της τύχης και θα χαρείτε για γεγονός το οποίο πολύ ενδια­φέρει εσάς ή μέλος του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Αν δείτε ότι η βροχή που πέφτει είναι χρυσή, σημαίνει ότι θα υπάρξει ευόδωση των σχεδίων σας και θα σας γεννηθούν πολλές ελπί­δες∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα έχετε επιτυχία στον έρωτα, θα νιώσετε δε χαρά και ευχαρίστηση από ένα καλό συνοικέσιο, ιδίως αν το όνειρο το βλέ­πει γυναίκα. Αν η βροχή που πέφτει είναι αρ­γυρή, πολλές λύπες και στενοχώριες θα δοκιμά­σετε, προπάντων θα έχετε σοβαρές απώλειες χρη­ματικών ποσών στα οποία στηρίζατε τις ελπίδες και το μέλλον σας.