Αν δείτε ότι βρίζετε κάποιον χωρίς λόγο, στενοχώριες οικογενειακές θα δοκιμάσετε και θα πάρετε μέρος σε λογομαχία, όμως εσείς θα έχετε το άδικο· αν δείτε ότι αναγκαστήκατε να βρίσετε, διότι πολύ σας στενοχώρησαν, τότε για τις λογο­μαχίες μεταξύ των μελών της οικογένειας εσείς θα έχετε δίκιο. Αν δείτε ότι άλλοι σας βρίζουν, το όνειρο είναι καλό∙ σκέψη πικρή η οποία σας βα­σανίζει θα μεταβληθεί και οι περιστάσεις θα αλ­λάξουν, αφού δε η στενοχώρια σας περάσει, θα χαρείτε πάλι και θα ευθυμήσετε. Αν γυναίκα δει ότι τη βρίζει ο σύζυγος της, θα συμβεί το αντί­θετο: θα την αγαπά πολύ και θα την εκτιμά. Ηλι­κιωμένοι που θα ονειρευτούν ότι τους βρίζουν άλ­λοι θα τύχουν της αγάπης, της τιμής και του σε­βασμού των παιδιών τους.