Βρικόλακας

/Βρικόλακας

Βρικόλακας

Αν δείτε στον ύπνο σας να εμφα­νίζεται μπροστά σας βρικόλακας, το εικονιζόμενο πρόσωπο δε σας είναι γνωστό, δυσάρεστη είδηση θα λάβετε για φίλο ή στενό συγγενή σας. Αν δείτε βρικόλακα να σας πλησιάζει από μακριά, θα δο­κιμάσετε την αγνωμοσύνη προσώπου που έχετε ευ­εργετήσει. Αν ο βρικόλακας έχει μορφή γνωστού σας ανθρώπου, αν μεν αυτός είναι ζωντανός, σπου­δαίο κίνδυνο θα διατρέξει η υγεία του· αν είναι προ πολλού πεθαμένος, θα ακούσετε κάτι που φα­νερώνει πόσο αυτός σας σκεφτόταν όσο ζούσε. Αν γυναίκα είναι αυτή που βλέπει στο όνειρο της βρι­κόλακα, θα δει ή θα ακούσει κάτι για αγαπητό της πρόσωπο, για το οποίο είχε να μάθει νέα πολύ καιρό∙ αν δει το όνειρο αυτό κάποιος ηλικιωμένος, σημαίνει ότι ένα συγγενικό του πρόσωπο, πολύ αγαπητό, θα διατρέξει σημαντικό κίνδυνο.

2017-07-06T11:31:41+00:00